Plastik Kaynak Makinaları Nasıl Çalışır?

Anasayfa > Plastik Kaynak Makinaları Nasıl Çalışır?

Plastik kaynak makinesi modelleri, plastik polimerlere moleküler düzeyde etki etmektedir. Ürünler, belirli yüksekliğe sahip bir Hz şeklinde de ifade edilen elektromanyetik dalga frekans seviyesi açığa çıkarmaktadır. Bu frekanslar ise dönüştürücüler aracılığıyla mekanik enerjiye çevrilmektedir. Mekanik hareketler ise en son kısımda birleştirme işlemini yapan titreşimli kafaya ulaşmaktadır. Bu sayede de kaynak işlemi yapılmaktadır.

Sağlam Bir Kaynağa Başlamadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kaynak yapmadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli şey; kaliteli plastik boru kaynak makinesi ya da farklı modellerin kullanımıdır. İdeal kalite standartlarını sunmayan malzemeler kaynağın kalitesini düşürmektedir. Kaynak yaparken dikkate alınması gereken bir diğer nokta da temizliktir. Kaynağın yapılacağı yüzeyin ve atölyenin temiz olması son derece önemlidir.

Elektrik akımı da kaynak sırasında en önemli noktalar arasındadır. Tüm bunların yanı sıra havalandırma, çevre koşulları ve koruyucu ekipman kullanımı da önem arz eden konulardır.

Kaynaktan Önce Temiz Paftaların Önemi Nedir?

Genel olarak şantiye ortamlarında kaynak paftaları temizlenmez. Bu noktada kirli kullanıldığı zaman boru ve fittings yüzeyleri arasına yabancı birtakım maddeler karışmaktadır. Bu durum ise birleştirme esnasında iki malzemenin homojen şekilde kaynamasına engel olmaktadır.

Kaynak Makinalarında Pafta Temizliği Nasıl Yapılmalıdır?

Boru kaynak makinesi ve diğer modellerde pafta temizliği, son derece önemlidir. Kaynak yapmadan önce mutlaka paftaların temiz olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer paftalara temizlik işlemi gerekiyorsa, bu kesinlikle ihmal edilmemelidir. Paftaların temizliği ise ıslak ya da alkollü bir bez yardımıyla son derece kolay bir şekilde yapılmaktadır.

Plastik Kaynak Sırasında Kullanılan Isıtıcı ve Paftalarda Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kaynak sırasında kullanılacak olan ısıtıcı makinenin sıcaklık oranının ideal seviyede çalışıp çalışmadığının kesinlikle kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu noktada sıcaklık ölçüm aletinden ya da sıcaklık ölçüm kaleminden yardım alınabilir. Uç kısmı kavuniçi renk tonunda olan kalemler, sıcak şekildeki paftaya sürüldüğü zaman eğer renk paftada griye dönüşüyorsa bu durum; sıcaklığın ideal seviyede olduğunu göstermektedir. Kaynak öncesinde mutlaka paftaların temizlik durumu da kontrol edilmelidir. Eğer temizlik işlemi gerekiyorsa bunu ıslak ya da alkollü bir bezle yapılabilir.

Kaynak Makinasının Sıcaklığı Kaç Derece Olmalıdır?

Plastik boru kaynak makinesi modellerinin kullanımı için gerek duyulan sıcaklık oranı 260°C şeklindedir. Boru kaynak makinesi çeşitlerinin sıcaklığının 260°C’ye ulaşması beklenmelidir. Ortamın sıcaklığına bağlı olarak bu süre zarfı genel olarak 10 ile 30 dakika arasında yer alır. İlk kaynak ise sıcaklık 260°C’ye ulaştıktan ortalama 5 dakika kadar sonra yapılmalıdır.

Kaynak Sırasında Sorun Oluşturabilecek Etkenler Nelerdir?

Kaynak sırasında bazı faktörler ortaya birtakım sorunların çıkmasına neden olabilmektedir. Bu faktörlerden kısaca bahsetmek gerekirse;

 • Sıçrantı oluşması
 • Çarpılma
 • Ark üflemesi
 • Boyuna şekilde çatlaklar
 • Tutuşturma
 • Katılaşma çatlakları
 • Yetersiz ergime
 • Krater çatlakları
 • Yanma oluğu
 • Gözenek
 • Cüruf kalıntıları
 • Yetersiz kök nüfuziyeti

Kaynak Sırasında Teflonu Kalkmış Paftalar Neden Kullanılmamalıdır?

Teflonu zarar görmüş olan paftaların kesinlikle kaynak sırasında kullanılmaması gerekmektedir. Teflonu zarar gören paftalara ısıtma sırasında boruların ve fittingslerin yüzeylerinin yapışma ihtimali söz konusudur. Teflonu bozulmuş paftaların kesinlikle yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Kaynak Makinası Paftaları Isınmıyorsa Sorun Ne Olabilir?

Plastik boru kaynak makinesi modellerinin paftaları tam ısınmıyorsa doğru sıkılmamış olabilir. Isıtıcı yüzey ile pafta yüzeyinin arasında hafifçe dahi boşluk bulunması boru kaynak makinesinin ısısının pafta yüzeyine geçişini engellemektedir. Bu noktada da paftalar yeterli düzeyde ısınmaz. Isınma sorununda makinanın termostat ayarında bozulmalar olması da temelde yatabilir. Ayrıca makinanın ısıtıcı yüzeyinin içinde yer alan rezistans da hasar görmüş olabilir.

Paftaların plastik kaynak makinesine doğru şekilde monte edilmesi gerekmektedir. Dar mekanlar için 40 mm üzerinde olan paftalar makinanın uç kısmına monte edilmektedir. Paftanın yüzeyi ısıtılmadığı zaman kaynak da hatalı olmaktadır. 40 mm üzerinde yer alan paftalar her zaman kaynak makinelerinin en geri kısımlarında bulunan deliğe monte edilmelidir.

Fusion - Plastik Boru Kaynak Makinaları

Fusion plastik kaynak makinesi modellerinde PVC veya PPRC gibi materyaller ile oluşan borular elektrik enerjisine tabii tutulmaktadır. Bu sayede borular mevcut formlarını tam anlamıyla kaybetmemek amacıyla ısıtılarak eritilip aynı zamanda da birbirlerine tutturulmalarına imkan sağlamaktadır. Ürünlerin kaliteli malzeme yapısı, uzun süre deforme olmadan kullanım olanağı sunmaktadır.

WhatsApp